top of page

Timestrip Cold Chain

 

Forbedret temperaturkontroll. Flere forskjellige kostnadseffektive og hendige løsninger for å overvåke temperaturen produktene utsettes for gjennom hele distribusjonskjeden (Cold Chain).

 

Timestrip produktene leveres som tid-temperatur-indikatorer og rene grenseverdimålere. Indikatorene sier ifra når produktene kommer i kontakt med temperaturer over en bestemt grense. Det festes hovedsakelig i sekundæremballasjen (esken eller kassen) under shipping for å overvåke temperatursensitive produkter som mat, vaksiner, legemidler, blod, implantater, diagnosestoff, inflammerede løsninger, intraokulære linser og kjemikalier.

Den signaliserer når produktene bør undersøkes nærmere som følge av temperatur. Timestrip produserer flere forskjellige temperaturindikatorer som oppdager stigende og synkende temperaturer. Disse produktene kan benyttes i en rekke industrier innen mat, farmasi, medisin, dyrebehandling og kjemi.

 

Timestripindikatorene endrer ”Supply Chain”rutinene for overvåking av temperatur.

Dette bidrar til å redusere matavfall, gi leveranser med kvalitetsgaranti, og øke salget og markesdandelene.

 

Produkter:

Timestrip Cold Chain produkter for matvarer.

Timestrip Pluss

Hvor lenge var temperaturen utenfor målsatt område.?

Det er flott å ha en indikator som viser om kjølekjeden er brutt, men noen ganger kan det være behov for mer informasjon. Det kan være helt avgjørende å vite hvor lenge bruddet varte. For noen produkter er dette avgjørende informasjon, og Timestrip Pluss indikatoren, gir denne informasjonen. Timestrip Pluss er den første kosteffektive indikatoren til å gi denne informasjonen trygt og enkelt.

 

 

 

FDA anbefalinger: Reduced Oxygen Packaging – C. botulinum

Temperatur grense under (3.3°C) fra pakking til forbruk

 

Tid-Temperatur Indikator på minste enhets pakker.

 

TTI godkjennt for formålet

 

TTI bekreftelse på at det er funksjonsdyktig ved bruk.

 

Fargeendringsvarsel av at usikker tid og temperatur eksponering har oppstått som kan resultere i ” C.botulinum toxin formering”

 

Irreversibel fargeendrings alarm

 

Vi tilbyr de mest kosteffektive løsningene av vår type innenfor matvarestandard og matvaresikkerhetsmålinger.

Vi leverer løsninger tilpasset dine spesifikke behov. Ta kontakt med oss for å definere og tilpasse beste løsning.

 

Få en gratis Timestrip test tilsendt i dag.

# Irreversible målinger

# Nøyaktige målinger

# Kosteffektiv løsning

# Dokumenterer kvalitet.

KONTAKT OSS I DAG!

bottom of page